معرفی وبلاگ
اَللّهُمَ صَلِّ عَلي علي بن مُوسَي الِّرِضاالمَرُتَضي اَلاِمامِ التَّقيِّ النَّقيِّ وَ حُجَتِکَ عَلي مَن فَوقَ الاَرضِ وَ مَن تَحتَ الثَّري اَلصِدّيقِ الشَّهيدِ صَلاةً کَثيرَةً تآمَّةً زاکِيَةً مُتَواصِلَةً مِتَواتِرَةً مُتَرادِفَةً کَاَفضَلِ ما صَلَّيتَ عَلي اَحَدٍ مِن اَوليائِکَ . (با التماس دعا) این سایت به منظور آموزش نکات مهم کمک آموزشی و کنکور سراسری و دانشگاه آزاد ایجاد گردیده است لذا از همه ی اساتید ، معلمین و دانش پژوهان گرامی خواستار اعلام نظر می باشیم . و از آنجایی که در اندیشه توسعه ی این وب سایت هستیم از اساتید ، دبیران ، دانشجوایان و علاقمندان زبان عربی که مایل باشند ما را در نوشتن و بارگذاری مطالب یاری کنند بدین وسیله صمیمانه دعوت به عمل می آوریم . با آرزوی توفیق برای همه ی شماعزیزان دل برادر **تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای « آقای سلیمانی » محفوظ می باشد**
صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 25933
تعداد نوشته ها : 25
تعداد نظرات : 5
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
الإمتحان التحریری ( ویژه ی منزل ، از طریق اینترنت در http://amoozesharabi.blogfa.com)1) اِنتَخِب الصحیح : 1- أیّامُ الدّراسةِ مِن الأیّامِ .......... . الف) الجمیلةِ ب) الجمیلِ ج) جمیلةٍ2- لا تَعتمِد علَی النَّفسِ ........... .الف) أمّارةً ب) أمّارةٍ ج) الأمّارةِ3- الکُتُبُ .......... ، مفیدةٌ للطُلّابِ. الف) النّافعَ ب) النّافعةُ ج) نافعُ2) اِملأ الفراغَ بالکلمة المناسبة ( الموصوف أو الصفة ) :1- نجَحتُ فی الإمتحان نهایةِ السّنَةِ بـ.............. عالیةٍ . الف) درجةٌ ب) درجةٍ ج) الدرجةِ د) درجةِ2- الشخصُ .............. مکروهٌ عندَ النّاسِ .الف) کاذبُ ب) کاذبةٌ ج) الکاذبةُ د) الکاذبُ3) مَیِّز الترکیبَ الوصفی مِن غیرِه : أشجارُ الغابةِ – الطّالباتِ المؤدَّباتِ – رجلٌ بَدَویٌّ – کتابَ المعلمِ – مناظرُ جمیلةٌ – درس التاریخِ – ماءً عذباً – غصنُ الشجرةِ – القلعةِ الکبیرةِ – الغزالتانِ الجمیلتانِالموصوف الصفة4) عیِّن الموصوف والصفة :1- إنّی اُسافرُ إلی المناطقِ المختلفةِ .2- الکتابُ صدیقٌ مخلِصٌ یُبعِدُک عن الضَّلالِ .
دسته ها :
يکشنبه 1386/4/10 16:7
ترکیب وصفی نسبت دادن یک اسم به اسم دیگر است که درآن ، اسم دوم به تنهایی وجود خارجی ندارد . در این ترکیب ، به اسم اول « موصوف » و به اسم دوم « صفت » گفته می شود . مثال : الوردةُ الجمیلةُ = ترکیب وصفی الوردة = موصوف ، الجمیلة = صفتنکته : به صفت « نعت » و به موصوف « منعوت » هم گفته می شود .پس صفت اسمی است که بعد از موصوف خود میآید و آن را توصیف می نماید و دارای دو قسم می باشد :1) صفت مفرد : صفتی است که فقط یک کلمه است . مثال : الطفلُ الصغیرُ ، شجرةٍ باسقةٍ نکته : هر گاه صفت مفرد باشد در چهار مورد با موصوف خود مطابقت می کند . 1- عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) 2- جنس ( مذکر یا مونث ) 3- شناسایی ( معرفه یا نکره )4- اعراب ( رفع ، نصب ، جرّ ) 1- عدد الرَّجُلُ المؤمنُ الفلّاحانِ النشيطانِ الجنودُ الأقوياء مفرد مفرد مثنّي مثني جمع جمع 2- جنس: التلميذُ الصغيرُ التلميذةُ الصغيرةُمذكر مذكر مؤنّث مؤنّث3- معرفه و نكره: الشجرةُ الباسقةُ شجرةٌ باسقةٌ معرفه معرفه نکره نکره4- اعراب:السفينةُ الصغيرةُ فـﻰ البحر . مبتدا مرفوع صفت ( تابع موصوف خودش) مرفوع شاهَدْنا سفينـــةً صغيــــرةً .مفعول به منصوب صفت ( تابع موصوف خودش)مرفوع• أکمِل الفراغ بالکلمة المناسبة : 2- الکتابُ صدیقٌ ........ یُبعِدُکَ عن الضَّلال . الف ) المُخلِصُ ب ) مُخلِصٌ ج ) مُخلِصاً د ) المُخلِصِ• أکمِل الفراغ بالکلمة المناسبة : 3- قرأتُ المجلَّتَینِ ........ فی المکتبة . الف ) المفیدتانِ ب ) المفیدةِ ج ) المفیداتِ د ) المفیدَتینِتبصره : برای جمع های غیر انسان ، از صفت های مفرد مونث ، استفاده می شود . مثال : الکُتُبُ النافعةُ - أسماءً حَسَنةً - أشجارٍ باسِقةٍ • أکمِل الفراغ بالکلمة المناسبة : 3- ......... النافعةُ مفیدةٌ للطلابِ . الف ) الکتابُ ب ) الکتبُ ج ) کتبُ د ) کتابُ2) جمله وصفیه : جمله ای است که پس از یک اسم نکره می آید و آن را ، توصیف می کند. مثال : رأیتُ رجلاً ذهبَ إلی المسجدِ جمله وصفیه ( یعنی صفت برای اسم نکره « رجلاً » )جاءَ طالبٌ یَقرأُ درسَهُ .جمله وصفیه و مرفوع محلاً
دسته ها :
يکشنبه 1386/4/10 16:3
X